NIGAO Developer Premium Cream คืออะไร

งานโฆษณาและบทความ

NIGAO Developer Premium Cream คืออะไร

13 มกราคม 2566

NIGAO Developer คืออะไร

NIGAO Developer Premium Cream คืออะไร เอาไว้ใช้ทำอะไร ทุกครั้งที่สั่งซื้อ NIGAO Hair Color Collection 1 ชุด จะแถม NIGAO Developer Premium Cream 1 ขวด ดีเวลลอปเปอร์ คือ ครีมที่ต้องใช้ร่วมกับคัลเลอร์ครีม หรือครีมฟอกผม โดยมีหน้าที่คือทำให้เม็ดสีผมอ่อนลง หรือปรับให้ผมสว่างขึ้นนั่นเอง ซึ่งดีเวลลอปเปอร์ของนิกาโอะ มีทั้งหมด 4 ระดับ ได้แก่ 3%, 6%, 9% และ 12% แต่ละระดับก็มีการใช้งานแตกต่างกันออกไปดังนี้

  • 12% ทำให้สีผมสว่างขึ้น 3 – 4 ระดับ เหมาะสำหรับการทำสีแฟชั่น
  • 9% ทำให้สีผมสว่างขึ้น 2 – 3 ระดับ ดีที่สุดสำหรับการทำสีแฟชั่น
  • 6% ทำให้สีผมสว่างขึ้น 1 – 2 ระดับ ดีที่สุดสำหรับการทำสีปิดผมขาว
  • 3% ทำให้สีผมติดทนในสภาพผมที่เคยผ่านการฟอกมาแล้ว ช่วยเคลือบสีผม ทำให้สีผมสว่างขึ้น 1 ระดับ เหมาะสำหรับเส้นผมที่ทำเคมีและแห้งเสีย ใช้ผสมกับครีมฟอกได้

ทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์ในการใช้งานที่ดีที่สุด ควรวิเคราะห์สภาพเส้นผมปัจจุบันก่อนการเลือกใช้เสมอ

งานโฆษณาและบทความอื่นๆ