ทำไมห้ามใช้ภาชนะโลหะ ในขั้นตอนการย้อมผม?

งานโฆษณาและบทความ

ทำไมห้ามใช้ภาชนะโลหะ ในขั้นตอนการย้อมผม?

16 ตุลาคม 2566

どうしてメタリック器を使っちゃダメ?

ทำไมห้ามใช้ภาชนะโลหะ ในขั้นตอนการย้อมผม ?

สาเหตุที่ไม่ควรใช้ภาชนะที่เป็นโลหะกับครีมเปลี่ยนสีผม เพราะว่าการที่โลหะสัมผัสกับครีมเปลี่ยนสีผม จะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จนส่งผลให้สีผมผิดเพี้ยนไปจากที่ต้องการได้ และภาชนะที่เป็นโลหะสามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีอย่างรุนแรงได้อีกด้วย ในขั้นตอนการย้อมผมควรที่จะเลือกภาชนะที่เป็นพลาสติกเพราะจะมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ เพื่อให้ได้สีผมที่ตรงตามต้องการ และยังปลอดภัยอีกด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.newbeauty.com/metal-hair-color-health/

ภาพประกอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ครีมเปลี่ยนสีผม

งานโฆษณาและบทความอื่นๆ