7 เคล็ดลับรักษาสีผม พร้อมบำรุงผมสวย

งานโฆษณาและบทความ

7 เคล็ดลับรักษาสีผม พร้อมบำรุงผมสวย

28 ธันวาคม 2565

1. สระผมด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ
2. ใช้ที่กรองน้ำ
3. สระบ่อย ยิ่งหลุด
4. ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทำสีผมโดยเฉพาะ
5. หลีกเลี่ยงแดดจัด
6. ระวังน้ำทะเล และคลอรีน
7. งดแต่งผมที่ใช้ความร้อน

งานโฆษณาและบทความอื่นๆ