ข่าวสารและกิจกรรม

หลักสูตรการเรียนรู้นานาชาติ

นิกาโอะ รู้สึกเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี ที่ได้รับการไว้วางใจจากช่างผมประเทศจีน ในการเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรศึกษาดูงานสถาบันดูแลเส้นผมนานาชาติ โดยสถาบันดูแลเส้นผมส่านจ้วน

 

เราได้รวบรวมภาพบรรยากาศภายในงาน 

“หลักสูตรศึกษาดูงานสถาบันดูแลเส้นผมนานาชาติ” 

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ บริษัท บิวตี้เบลนด์ จำกัด มาให้รับชม