วิธีเช็กบุคลิกภาพตนเองตลอดปี 2024

งานโฆษณาและบทความ

วิธีเช็กบุคลิกภาพตนเองตลอดปี 2024

22 ธันวาคม 2566

性格16タイプ
เช็กให้ชัวร์ตัวตนไหนที่เป็นคุณ

ปีใหม่แล้วอย่าลืมมาเช็กตัวตนกันใหม่กับแบบทดสอบเพื่อหาบุคลิกภาพ เพราะทุกคนมีบุคลิกภาพและความแตกต่างกันทางกระบวนการคิด หากเราได้รู้จักตนเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งจะทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองรวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการทำงานและการเข้าสังคมที่ดีด้วย บุคลิกภาพของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมออย่าลืมตรวจเช็กตัวเองกันด้วยนะ

ทดสอบบุคลิกตนเองได้ผ่านทาง : https://www.16personalities.com/th

Myers-Briggs Type Indicator หรือ MBTI สามารถแบ่งบุคคลได้เป็น 4 มิติ แต่ละมิติมีทั้งหมด 2 สถานะ แบ่งประเภทบุคลิกภาพได้ 16 ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

นักวิเคราะห์

 • ผู้มีเหตุผล (INTJ-A / INTJ-T) เป็นนักคิดชอบการวางแผน ตัดสินใจด้วยเหตุผล และจินตนาการสูง
 • นักตรรกะ (INTP-A / INTP-T) เป็นนักคิดค้นมีความกระหายความรู้อยู่ตลอดเวลา ตัดสินใจด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์
 • ผู้บัญชาการ (ENTJ-A / ENTJ-T) มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญ มีจินตนาการและมักหาทางออกในการแก้ปัญหาได้เสมอ
 • นักโต้วาที (ENTP-A / ENTP-T) เป็นนักคิดที่ช่างสงสัย เข้าสังคมเก่ง มีความสามารถด้านการเจรจาหรือโน้มน้าวใจผู้ฟัง

นักการฑูต

 • ผู้สนับสนุน (INFJ-A / INFJ-T) เป็นคนเงียบ ๆ มีความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มักได้รับเชื่อถือจากคนรอบข้าง
 • ผู้ไกล่เกลี่ย (INFP-A / INFP-T) เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีความเห็นใจผู้อื่น ขยัน ทุ่มเท และมีความสามารถในการเจรจา
 • ผู้เป็นตัวเอก (ENFJ-A / ENFJ-T) เป็นผู้นำที่มักสร้างแรงบันดาลใจ มักได้รับความชื่นชมและศรัทธาจากผู้อื่น
 • นักรณรงค์ (ENFP-A / ENFP-T) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นพวกสร้างสีสันในงานสังคม เข้ากับคนได้ง่าย มักมีเพื่อนเยอะ

ผู้พิทักษ์ปกป้อง

 • นักคำนวณ (ISTJ-A / ISTJ-T) เป็นคนชอบเสาะหาข้อเท็จจริง ทำงานมีประสิทธิภาพ ไม่ชอบโกหก มีความสามารถรอบด้าน
 • ผู้พิทักษ์ (ISFJ-A / ISFJ-T) มีความละเอียดอ่อน ช่างสังเกต มักชอบให้ความช่วยเหลือและ เป็นห่วงผู้อื่นอยู่เสมอ
 • ผู้บริหาร (ESTJ-A / ESTJ-T) เป็นนักบริหารที่ดี มีความโดดเด่นเรื่องการบริหารเรื่องต่าง ๆ และมีความสามารถในการตัดสินใจได้ดี
 • ผู้ให้คำปรึกษา (ESFJ-A / ESFJ-T) ชอบดูแลผู้อื่น เข้าถึงง่ายเป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่รักของผู้คน

นักสำรวจ

 • ผู้มีความสามารถโดดเด่น (ISTP-A / ISTP-T) เป็นคนมีเหตุผล ยึดมั่นความยุติธรรม รักอิสระ ไม่ชอบทำตามกฎเกณฑ์
 • นักผจญภัย (ISFP-A / ISFP-T) เป็นศิลปินทรงเสน่ห์ เข้ากับคนอื่นได้ง่ายและปรับตัวเก่ง มักพร้อมสำรวจและทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • ผู้ประกอบการ (ESTP-A / ESTP-T) ฉลาด มีไหวพริบดี และเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ชอบความท้าทาย เป็นนักสู้ที่ไม่เกรงกลัวใคร
 • ผู้มอบความบันเทิง (ESFP-A / ESFP-T) เป็นที่รักของคนรอบข้าง ผู้คนรอบข้างจะไม่มีวันเบื่อเมื่ออยู่กับพวกเขา ชีวิตมีสีสันและไม่น่าเบื่อ มองโลกในแง่ดี แต่อารมณ์อ่อนไหว

ภาพประกอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ครีมเปลี่ยนสีผม

งานโฆษณาและบทความอื่นๆ