งานโฆษณาและบทความ

ใครว่าความเป็นผู้บริหารหรือครอบครัวจะย้อมสีผมไม่ได้