ข่าวสารและกิจกรรม

หลักสูตร นิกาโอะช่างผมร้อยล้าน ครั้งที่ 5

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม ในหลักสูตร นิกาโอะช่างผมร้อยล้าน ครั้งที่ 5

โดยอาจารย์ผู้ชำนาญการและทีมเทคนิเชียน จากสถาบันแฟชั่นผมนิกาโอะ

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ร้านสาลิกา จังหวัดสุราษฎร์ธานี