ข่าวสารและกิจกรรม

หลักสูตร นิกาโอะช่างผมร้อยล้าน ครั้งที่ 4

บรรยากาศภายในงาน หลักสูตร นิกาโอะช่างผมร้อยล้าน ครั้งที่ 4
โดยอาจารย์ ชญา ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญและเทคนิเชียน จากสถาบันแฟชั่นผมนิกาโอะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช