ย้อมสีผมติดที่โคนควรแก้ไขอย่างไร

งานโฆษณาและบทความ

ย้อมสีผมติดที่โคนควรแก้ไขอย่างไร

13 มกราคม 2566

สาเหตุย้อมสีผมติดที่โคนเกิดจากอะไร

ปัญหาการ ย้อมสีผมติดที่โคน สาเหตุมักเกิดจากโคนผมเป็นผมงอกใหม่ แต่พื้นผมส่วนอื่นผ่านการย้อมมาหลายครั้ง เช่น ผ่านการย้อมสีเข้มมา หรือผ่านการย้อมด้วยผลิตภัณฑ์บางประเภทที่มีลักษณะฝังแน่นบนเส้นผม ทำให้สีผมไม่เสมอกัน เนื่องจากโคนผมเป็นผมบริสุทธิ์ที่ไม่เคยผ่านการทำเคมีมาก่อน จึงติดสีได้ง่ายมากกว่าผมที่ผ่านการทำเคมีมาแล้ว

งานโฆษณาและบทความอื่นๆ