ครีมเปลี่ยนสีผมที่ไม่มีแอมโมเนียดีอย่างไร?

งานโฆษณาและบทความ

ครีมเปลี่ยนสีผมที่ไม่มีแอมโมเนียดีอย่างไร?

12 พฤษภาคม 2566

ครีมเปลี่ยนสีผมที่ไม่มีแอมโมเนียดีอย่างไร ?

  • ไม่ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
  • ไม่ทำร้ายเส้นผม ที่ก่อให้เกิดปัญหาผมแห้งเสียและผมแตกปลาย
  • ช่วยลดกลิ่นฉุนระหว่างการทำสีผม และลดการระคายเคืองหนังศีรษะภาพประกอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ครีมเปลี่ยนสีผมที่ไม่มีแอมโมเนียดีอย่างไร

งานโฆษณาและบทความอื่นๆ