การเลือกใช้ NIGAO Developer ให้ได้สีผมตรงตามชาร์ตนิกาโอะและเหมาะกับสภาพเส้นผม

งานโฆษณาและบทความ

การเลือกใช้ NIGAO Developer ให้ได้สีผมตรงตามชาร์ตนิกาโอะและเหมาะกับสภาพเส้นผม

22 พฤษภาคม 2566

การเลือกใช้ NIGAO Developer ให้ได้สีผมตรงตามชาร์ตนิกาโอะและเหมาะกับสภาพเส้นผม NIGAO Developer Premium Cream (นิกาโอะ ดีเวลลอปเปอร์ พรีเมี่ยม ครีม) ใช้สำหรับผสมกับครีมเปลี่ยนสีผม หรือครีมฟอกสีผมของนิกาโอะ

  • NIGAO Developer Premium Cream 12% ปรับความสว่างผมขึ้น 3-4 ระดับ 
  • NIGAO Developer Premium Cream 9% ปรับความสว่างผมขึ้น 2-3 ระดับ
  • NIGAO Developer Premium Cream 6% ปรับความสว่างผมขึ้น 1-2 ระดับ 
  • NIGAO Developer Premium Cream 3% เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นผมสว่างอยู่แล้ว

เคล็ดลับการเลือก NIGAO Developer Premium Cream ให้ได้สีผมตรงตามชาร์ต

  1. NIGAO Hair Color โทนสีแฟชั่น สามารถใช้ได้กับ NIGAO Developer Premium Cream ทุกระดับ ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผม และระดับความสว่างของสีผมที่ต้องการ 
  2. NIGAO Hair Color โทนสีพาสเทล ควรใช้กับ NIGAO Developer Premium Cream 3% บนพื้นผมระดับ 11.0 เท่านั้น
  3. NIGAO Hair Color โทนสีธรรมชาติ สามารถใช้กับ NIGAO Developer Premium Cream 6-12% ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผม และระดับความสว่างของสีผมที่ต้องการ โดยหากต้องการลดระดับความสว่าง ควรใช้ NIGAO Developer Premium Cream 3-6% และถ้าหากต้องการเพิ่มระดับความสว่าง ควรใช้ NIGAO Developer Premium Cream 9-12%
  4. NIGAO Hair Color โทนสีเทา สามารถใช้ NIGAO Developer Premium Cream 3% กับทุกเฉดสีเทา และสามารถใช้ NIGAO Developer Premium Cream 6% สำหรับสี NIGAO Hair Color 6.11, NIGAO Hair Color 8.11, NIGAO Hair Color 8.12 และ NIGAO Hair Color 8.18 
  5. NIGAO Hair Color โทนสีแฟชั่นปิดผมขาว สามารถใช้กับ NIGAO Developer Premium Cream 6-12% ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผม และระดับความสว่างของสีผมที่ต้องการ

ภาพประกอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดีเวลลอปเปอร์

งานโฆษณาและบทความอื่นๆ