ผลิตภัณฑ์ทรีทเม้นท์

ผลิตภัณฑ์ทรีทเม้นท์

ทรีทเม้นท์บํารุงเส้นผม เหมาะกับผู้ที่เส้นผมผ่านการทําเคมี ผู้ที่ผมแห้งเสียมากชี้ฟู ไม่มีนํ้าหนัก และผู้ที่ต้องการบํารุงเส้นผมแบบเร่งด่วน