ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม

ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม

บํารุงเส้นผมแห้งเสีย และปกป้องเส้นผมจากความร้อน และการทําเคมี ผลิตภัณฑ์บํารุงเส้นผมสําหรับป้องกันเส้นผมแห้งเสียจากความร้อน และการทําเคมี ช่วยฟื้นฟูผมเสีย เพิ่มความแข็งแรงให้ ช่วยกักเก็บความชุ่มชื่น พร้อมตรงเข้าซ่อมแซมเกล็ดผมที่เสียหาย และลดปัญหาผมแห้งกระด้าง ผมแตกปลาย ผมชี้ฟู เส้นผมพันกัน