NIGAO

NIGAO เส้นทางแห่งความงามแฟชั่นผม

เป็นเวลากว่า 15 ปี ในประเทศไทยที่แบรนด์ NIGAO (นิกาโอะ) ได้ส่งมอบคุณภาพสินค้าที่เหนือระดับและความปลอดภัยอย่างสูงสุดสู่ผู้บริโภค ด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ในส่วนผสม ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตขั้นสูง ในแบบฉบับของ วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มีความปราณีต ความละเอียดอ่อน ความใส่ใจและความทุ่มเท เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจ อย่างสูงสุด

เรื่องราวของแบรนด์

NIGAO

นิกาโอะ คือ แบรนด์แห่งความงามบนเรือนผม ที่ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น

นอกเหนือจากเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีนำหน้า นำสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งดำรงอยู่มาช้านานหลงเหลือ มาจนถึงทุกวันนี้ วัฒนธรรมญี่ปุ่นประกอบขึ้นจากการผสมผสานกันระหว่าง วัฒนธรรมเก่ากับวัฒนธรรมใหม่ หรือ วัฒนธรรมตะวันออกกับวัฒนธรรมตะวันตก

วัฒนธรรมญี่ปุ่นมีวิวัฒนาการมายาวนาน ประกอบด้วย ความหลากหลายที่มี ความอ่อนช้อย สวยงาม ประณีต พิถีพิถัน ระเบียบวินัย ละเอียดอ่อน เรียบร้อย น่ารัก นอบน้อมถ่อมตน จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ พิธีการ สืบทอด ปรัชญา เฉลิมฉลอง ความสมดุล ความสงบ ศิลปะ ซับซ้อนและความรู้สึก

ความงามคืออำนาจ

NIGAO

NIGAO คือ “ภาพเสมือน” ในความหมายภาษาญี่ปุ่น

NIGAO เปรียบเสมือน “สุนทรียภาพในความงามแบบญี่ปุ่น”

สาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าความงามคือสิ่งที่ไม่ยั่งยืนหรืออนิจจังตามหลักพุทธศาสนา ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีสิ่งใดที่จะยั่งยืนได้อย่างถาวร เปรียบเสมือนความงามแห่งโลกแฟชั่นบนเรือนผม ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างตลอด ต่อเนื่อง ไม่มีกฎเกณฑ์ หรือ กติกาใดที่จะเป็นตัวบั่นทอนปรัชญา “สีสันแห่งจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด” ของ NIGAO ได้ เพราะ NIGAO ส่งมอบ “ความงามคืออำนาจ” ให้แก่ทุกๆ คน

ผู้สร้างแรงบันดาลใจ
แฟชั่นผม

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในแวดวงแฟชั่นผม อาจารย์ทั้ง 3 ท่าน จากสถาบันแฟชั่นผม NIGAO ได้รังสรรค์ และ ได้สร้างแรงบันดาลใจ “ศิลปะแห่งสีสัน” บนเรือนผม ด้วยความรัก ความลุ่มหลง และความทุ่มเท เพื่อเนรมิตความงามที่แตกต่างให้กับผู้บริโภคของเราทุกคน

NIGAO

อ. ชญาพรรณ ตาคำแก้ว

อาจารย์ดวล : Hair Fashion Inspirationist

NIGAO

อ. เอกชัย เขียนขำ

อาจารย์เอก : Hair Fashion Cosmetologist & Inspirationist

NIGAO

อ. ยรรยง ด้วงนิล

อาจารย์แคนดี้ : Hair Fashion Inspirationist

NIGAO

กรณินทร์ ใจสอน

คุณใหม่ : Hair Fashion Inspirationist

NIGAO

ธนัช ศรีธิ

คุณปอ : Hair Fashion Inspirationist